Chi đoàn Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng và Chi đoàn Tin tức hàng không Đà Nẵng đồng hành tổ chức Vui tết thiếu nhi 1/6