Chi đoàn Trung tâm kiểm soát đường dài: Tham gia và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020)