Chi Đoàn Trung tâm Kiểm soát tiếp cận – tại sân Tân Sơn Nhất tổ chức hoạt động từ thiện “Bữa trưa vui vẻ”