Chi đoàn TTKS TCTS Tân Sơn Nhất – Tổng kết hoạt động đoàn 6 tháng đầu năm 2023 và thảo luận chuyên môn