Đài Kiểm soát không lưu Cần Thơ kết hợp Trung đoàn 917 tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam