Đại hội chi đoàn cơ sở Trung tâm Đào tạo – Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2024