Đại hội Chi đoàn Tổng hợp – Đoàn cơ sở Trung tâm Khí tượng hàng không nhiệm kỳ 2022 - 2024