Đại hội Chi đoàn Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng – Đoàn cơ sở Trung tâm Khí tượng hàng không nhiệm kỳ 2022 - 2024