Đoàn thanh niên Công ty QLB miền Bắc tích cực lao động “Vì môi trường xanh, sạch, đẹp’’ chào mừng 70 năm Quốc khánh Việt Nam.