Đoàn Thanh niên Công ty Quản lý bay miền Bắc dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, Liệt sỹ nhân ngày 27/7 năm 2020