Đoàn thanh niên Công ty Quản lý bay miền Nam kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh