Đoàn thanh niên TCT: Mít – tinh chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổng công ty