Đội văn nghệ Đoàn Thanh niên Trung tâm Quản lý luồng không lưu chào mừng kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Trung tâm