Hoạt động vui hè 2024 cùng con em CBNV Đài KSKL Liên Khương