Ngày 15/11/2021: Chính thức tranh tài Giải thể thao trực tuyến: “VATM vui khỏe – Chia sẻ ấm áp tới biên cương”