Người thợ trẻ giỏi toàn quốc – Đoàn TN TCT Quản lý bay vinh dự có một gương mặt tiêu biểu