Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham dự Tọa đàm phát triển hàng không Việt Nam – Hoa Kỳ