Tổng Giám đốc kiểm tra dự án Trung tâm Kiểm soát tiếp cận – tại sân Cam Ranh và Trạm Radar sơ cấp/ thứ cấp Cam Ranh