Trung tâm Cảnh báo thời tiết – Trung tâm Khí tượng hàng không tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023