Trung tâm Cảnh báo thời tiết – Trung tâm Khí tượng hàng không triển khai trực chốt từ ngày 24/7/2021