Trung tâm Đào tạo Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức Khóa đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn nhân viên Thông tin hàng không – Khóa 12