Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không: Huấn luyện nghiệp vụ tài chính – kế toán