“VATM vui khỏe – Chia sẻ ấm áp tới biên cương”: 305 vận động viên chạy bộ/ đạp xe hoàn thành 10.421 km quy đổi, đóng góp 20.842.000 VNĐ