Tin tức sự kiện

Tuyên truyền phổ biến tài liệu hệ thống Quản lý An toàn SMSM phiên bản 3

Tuyên truyền phổ biến tài liệu hệ thống Quản lý An toàn SMSM phiên bản 3

Ngày 25/5/2024 Trung tâm Khí tượng hàng không triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, tài liệu Hệ thống quản lý An toàn (SMSM ver 3) tại Trung tâm Khí tượng hàng Không Đà Nẵng. Xem chi tiết
Hội nghị đối thoại Trung tâm Khí tượng hàng không

Hội nghị đối thoại Trung tâm Khí tượng hàng không

Thực hiện Quy chế dân chủ của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Ban Lãnh đạo Trung tâm Khí tượng hàng không phối hợp với Công đoàn cơ sở cùng cấp tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi... Xem chi tiết