Công đoàn Bộ phận Trung tâm kiểm soát tiếp cận tại sân Nội Bài tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028