VATM kích hoạt Kế hoạch ứng phó đại dịch Covid-19 tại các cơ sở điều hành bay

VATM kích hoạt Kế hoạch ứng phó đại dịch Covid-19 tại các cơ sở điều hành bay

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đánh giá nguy cơ, mức độ ảnh hưởng tới công tác cung cấp dịch vụ bảo... Xem chi tiết
Thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 19/10, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có Thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trân trọng đăng tải toàn văn... Xem chi tiết