Danh hiệu - Thành tích

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được từ năm 1993 đến nay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam [trước đây là Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam (4/1994-6/2008), Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam (6/2008-6/2010)], các đơn vị thành viên, cơ quan trực thuộc và nhiều cá nhân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý.

I/ Tập thể

1. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

1.1.Danh hiệu, hình thức khen thưởng của Nhà nước

            - Danh hiệu Anh hùng Lao động (năm 2000);

            - Huân chương Độc lập hạng ba (năm 2006);

            - Huân chương Lao động hạng nhất (năm 2003);

            - Huân chương Lao động hạng nhì (năm 1999);

            - Huân chương Lao động hạng ba (năm 1995);

            - Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (Các năm 1996, 1997, 2002, 2009, 2013);

            - Cờ thi đua của Chính phủ (các năm 1997, 1999, 2000, 2003, 2005, 2014, 2016).

1.2. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Bộ GTVT, các bộ, ngành khác và quốc tế.

            - 03 Bằng khen, 04 Bức trướng, 06 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải.

            - Nhiều Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm - cứu nạn….

            - Giải thưởng “Đại bàng” của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (năm 2009).

            - “Top 10 Thương hiệu kinh tế đối ngoại uy tín” năm 2009.

            - Giải thưởng “Thương hiệu nổi tiếng quốc gia” năm 2010.

            - Danh hiệu “Tổ chức Đảng tiêu biểu trong doanh nghiệp” lần thứ I (năm 2011) .

            - “Top 100 Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc” năm 2013.

- Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia năm 2016

2. Các đơn vị thành viên và cơ quan trực thuộc

2.1. Công ty Quản lý bay miền Bắc

            - Huân chương Lao động hạng ba (năm 2006);

            - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (các năm 2002, 2009)

            -  Cờ Thi đua của Chính phủ (năm 2016).

2.2. Công ty Quản lý bay miền Trung

            - Huân chương Lao động hạng nhì (năm 2010);

            - Huân chương Lao động hạng ba (năm 2002);

            - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (các năm 2000, 2008);

            - Cờ Thi đua của Chính phủ (các năm 2009, 2013).

2.3. Công ty Quản lý bay miền Nam

            - Huân chương Lao động hạng nhất (năm 2010);

            - Huân chương Lao động hạng nhì (năm 2003);

            - Huân chương Lao động hạng ba (năm 1997);

            - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2008);     

            - Cờ thi đua của Chính phủ (các năm 2010; 2014).

2.4. Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay

            - Huân chương Lao động hạng nhì (năm 2009);

            - Huân chương Lao động hạng ba (năm 2003);

            - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 1999, 2008, 2014);

            - Cờ Thi đua của Chính phủ (năm 2011).

- Huân chương lao động hạng nhất (năm 2015).

2.5. Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay

            - Huân chương Lao động hạng ba (năm 2006);

            - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (các năm 2003, 2010).

            - Cờ Thi đua của Chính phủ (năm 2016).

2.6. Văn phòng, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

            - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2009).

2.7. Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

            - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2009);

            - Huân chương Lao động hạng ba (năm 2012).

2.8. Ban Kế hoạch, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

            - Huân chương Lao động hạng ba (năm 2010);

            - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2008, 2015).

2.9. Ban Tổ chức cán bộ - Lao động , Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

            - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2010);

            - Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2014).

2.10. Ban Kỹ thuật, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

            - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2011).

2.11. Ban Không lưu, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

            - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2015).

II. Cá nhân

1. Anh hùng Lao động: 01 cá nhân

2. Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 05 cá nhân

3. Huân chương Lao động hạng nhì: 03 cá nhân

4. Huân chương Lao động hạng ba: 20 cá nhân

5. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 44 cá nhân