Phát hành tu chỉnh AIP số 1 năm 2014

Phát hành tu chỉnh AIP số 1 năm 2014

Ngày 26/03/2014, Cục hàng không Việt Nam đã phê duyệt tập Tu chỉnh AIP số 1 năm 2014 (AIP AMDT 01/14). Xem chi tiết
Giới thiệu về Thông tri hàng không

Giới thiệu về Thông tri hàng không

Thông tri hàng không (AIC- Aeronautical information circular): là bản thông báo tin tức hàng không gồm những thông tin liên quan đến an toàn bay, dẫn đường, kỹ thuật, hành chính, pháp luật... Xem chi tiết