Tin hoạt động Tổng công ty

Hội nghị trao đổi kỹ thuật (TIM-3) thuộc Dự án triển khai thử nghiệm SWIM trong khu vực ASEAN

Hội nghị trao đổi kỹ thuật (TIM-3) thuộc Dự án triển khai thử nghiệm SWIM trong khu vực ASEAN

Từ ngày 27 đến 29 tháng 8 năm 2019 tại Băng Cốc, Thái Lan diễn ra Hội nghị trao đổi kỹ thuật (TIM-3) thuộc Dự án triển khai thử nghiệm SWIM trong khu vực ASEAN do Công ty AEROTHAI chủ trì.... Xem chi tiết
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Sáng ngày 28/8/2019, tại Trụ sở Tổng công ty đã diễn ra buổi công bố Quyết định thanh tra chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện. Được sự ủy quyền của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc... Xem chi tiết