Tin hoạt động Tổng công ty

VATM kích hoạt kế hoạch ứng phó đại dịch Covid-19

VATM kích hoạt kế hoạch ứng phó đại dịch Covid-19

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam kích hoạt phương án ứng phó cấp độ 4 (màu đỏ) tại Đài Kiểm soát không lưu Vân Đồn và Đài VOR Vân Đồn từ 07h00 (giờ địa phương) ngày 28/01/2021; kích hoạt... Xem chi tiết
Hội nghị đại biểu Người lao động khối Cơ quan năm 2021

Hội nghị đại biểu Người lao động khối Cơ quan năm 2021

Sáng ngày 21/01/2021, tại nhà A, khối Cơ quan Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021. Xem chi tiết