Tin hoạt động Tổng công ty

VATM giải thể Văn phòng Đoàn thể

VATM giải thể Văn phòng Đoàn thể

Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Hội đồng thành viên Tổng công ty đã ban hành quyết định về việc giải thể Văn phòng Đoàn thể từ ngày 01/04/2020. Xem chi tiết
VATM: Triển khai các giải pháp cấp bách ứng phó với dịch Covid-19 trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Tổng công ty năm 2020

VATM: Triển khai các giải pháp cấp bách ứng phó với dịch Covid-19 trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Tổng công ty năm 2020

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty, ngày 30/3/2020, Tổng giám đốc Đoàn Hữu Gia đã ban hành văn bản số 1521/QLB yêu cầu các cơ quan đơn vị quyết liệt triển khai thực... Xem chi tiết
Chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng thành viên về công tác phòng chống dịch Covid-19

Chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng thành viên về công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày 26/3/2020 Chủ tịch Hội đồng thành viên đã ban hành chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết liệt triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn Tổng công ty. Xem chi tiết
VATM triển khai các phương án ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19

VATM triển khai các phương án ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã ban hành các phương án ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực hành chính của Tổng công ty. Mục đích nhằm phối hợp cùng chính quyền địa... Xem chi tiết
Tác động của dịch bệnh COVID-19 đến tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 của VATM

Tác động của dịch bệnh COVID-19 đến tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 của VATM

Theo báo cáo mới nhất, sản lượng điều hành bay trong tháng 3/2020 sẽ sụt giảm nghiêm trọng, chỉ bằng khoảng 50% so với thực hiện của tháng 3 năm 2019. Xem chi tiết