Thông tin về sự việc điều hành bay tại sân bay Nội Bài ngày 24/6