Đài KSKL Vinh tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nội bộ