Lễ trao Bằng khen và Giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào lao động và hoạt động công đoàn năm 2017 tại Công ty Quản lý bay miền Bắc