Trao tặng Bằng khen Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam cho 06 cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 tại Công ty Quản lý bay miền Bắc