Chi bộ Đội Kỹ thuật Đài KSKL Nội Bài tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới