Chi bộ Kiểm soát đường dài Công ty quản lý bay miền Bắc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới dịp 3-2