Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Đại hội chi bộ điểm