Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng tháng 7/2016