Đảng bộ VATM: 23 điểm cầu cùng 1189 cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị thông tin chuyên đề Quý I