Tin tức sự kiện

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết TW8 (khóa XIII)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết TW8 (khóa XIII)

Sáng 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung... Xem chi tiết
Hội nghị Kiểm tra Chi bộ Đài KSKL Đồng Hới của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Bắc

Hội nghị Kiểm tra Chi bộ Đài KSKL Đồng Hới của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Bắc

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, ngày 27 tháng 11 năm 2023, UBKT Đảng uy Công ty Quản lý bay miền Bắc đã tới làm việc với Chi bộ Đài KSKL Đồng Hới theo Quyết định số... Xem chi tiết
Hội nghị Giám sát đối với Chi bộ Phòng Tài chính của Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Bắc

Hội nghị Giám sát đối với Chi bộ Phòng Tài chính của Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Bắc

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Bắc, ngày 21 tháng 11 năm 2023, Hội nghị Giám sát đối với Chi bộ Phòng Tài chính và Bí thư chi bộ... Xem chi tiết
Điểm mới về đánh giá, xếp loại đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW

Điểm mới về đánh giá, xếp loại đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW

Ngày 04/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định 124-QĐ/TW (Quy định 124-QĐ/TW) thay thế Quy định 132-QĐ/TW năm 2018 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể,... Xem chi tiết