Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Bắc trao quyết định thành lập chi bộ đàì KSKL Vân Đồn