Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác Đảng nhiệm kỳ 2020-2025