Hội nghị Giám sát đối với Chi bộ Phòng Tài chính của Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Bắc