Hội nghị Kiểm tra Chi bộ Đài KSKL Đồng Hới của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Bắc