15h00 ngày 26/12/2013: Khai mạc Ngày hội thể thao thanh niên khu vực phía Bắc năm 2013