Chi đoàn Đài KSKL Vân Đồn hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023”