Chi đoàn Kiểm soát tại sân Nội Bài tổ chức cuộc thi về Đảng Cộng sản Việt Nam