Đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc: Liên Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát tiếp cận - tại sân Nội Bài tổ chức hoạt động chào mừng thành công Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022