Hoạt động ngoại khóa của đoàn viên, thanh niên các chi đoàn khu vực Nội Bài