Hội nghị sinh hoạt chuyên đề của Chi đoàn kiểm soát Tại sân Nội Bài