Quá trình xây dựng và phát triển của Đoàn Thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (tiền thân là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam sau đó đổi tên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam) được thành lập ngày 14/8/1993 theo Quyết định số 100/QĐ của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên ngành Hàng không dân dụng Việt Nam. Là tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngành Hàng không dân dụng Việt Nam. 

Tổ chức Đoàn Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam khi mới thành lập mang tên là Đoàn Thanh niên Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam (TTQLBDDVN), lúc đầu chỉ có trên 50 đoàn viên thanh niên, được nâng cấp từ tổ chức Đoàn cơ sở thành tổ chức Đoàn tương đương cấp Huyện. Nhiệm vụ chủ yếu của Đoàn trong giai đoạn này là tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, vận động đoàn viên thanh niên xung kích vào các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị góp phần chỉ huy điều hành bay đảm bảo an toàn tuyệt đối và cùng với đơn vị tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh giành quyền quản lý và điều hành vùng thông báo bay Hồ Chí Minh. Đây là sứ mệnh, là trách nhiệm hết sức lớn lao mà cấp uỷ Đảng, lãnh đạo ngành Hàng không và TTQLBDDVN phải tập trung trí tuệ, sự khôn khéo, kiên định để đi đến đích cuối cùng. 

Ban Chấp hành lâm thời gồm 09 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí (Đ/c Nguyễn Đình Điềm, Nguyễn Đình Công, Đỗ Văn Hải) do đồng chí Nguyễn Đình Điềm làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Đình Công làm Phó Bí thư. Đại hội đại biểu nhiệm kỳ I (1994 – 1998) được khai mạc ngày 26/4/1994 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội vinh dự chào đón đồng chí Trần Xuân Mùi, Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng Giám đốc TTQLBDDVN đến dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Đình Điềm làm Bí thư, đồng chí Đỗ Văn Hải làm Phó Bí thư; Uỷ ban kiểm tra 05 đồng chí, do đồng chí Đỗ Văn Hải làm Trưởng ban, đồng chí Phạm Ngọc Huân làm Phó ban. 

Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 1998 - 2002 diễn ra ngày 27/10/1998 tại Hà Nội, Đại hội vinh dự chào đón đồng chí Trần Xuân Mùi, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc đến dự và chỉ đạo Đại hội. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTQLBDDVN lần thứ II, năm 1998 đã khẳng định: “Đoàn Thanh niên là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn trong đơn vị, là lực lượng trực tiếp đóng góp sức lao động trong sản xuất, góp phần to lớn trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, là lực lượng xung kích của đơn vị”; Đoàn Thanh niên xác định mục tiêu tổng quát là: “Xây dựng Đoàn Thanh niên Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam thành một cơ sở Đoàn vững mạnh toàn diện, 100% đoàn viên và thanh niên có lý tưởng cao đẹp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, giỏi về công tác quản lý, khai thác chuyên môn nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật; yêu ngành, yêu nghề, có sức khoẻ tốt, nếp sống văn minh xứng đáng là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng bộ và là nòng cốt xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành Quản lý bay dân dụng Việt Nam”. 

Là tổ chức của Đảng, là trường học cộng sản của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên xác định công tác tuyên truyền giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu mà trọng tâm là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, truyền thống yêu nước, lòng yêu ngành, yêu nghề và lối sống lành mạnh trong thanh niên; thông qua các hoạt động phong phú Đoàn đã phát hiện và chủ động giới thiệu hàng trăm đoàn viên ưu tú cho Đảng. Tổng kết công tác phát triển Đảng trong nhiệm kỳ có đến gần 60% đảng viên mới do tổ chức Đoàn giới thiệu và giúp đỡ. Kế hoạch học tập “Bài phát biểu của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội nghị trung ương 6 lần 2” đã được Đoàn Thanh niên chủ động đề xuất được cấp ủy Đảng phê duyệt đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đoàn, mang lại hiệu quả tích cực. 

Tổ chức Đoàn không ngừng được củng cố và tăng cường về lực lượng. Tính đến hết nhiệm kỳ khóa I, toàn Đoàn có 425 đoàn viên (chiếm 30% lao động của Trung tâm), được tổ chức thành 3 Đoàn Cơ sở và 3 Chi đoàn trực thuộc với tổng số 30 chi đoàn. Tổ chức Đoàn có 20% đảng viên tham gia sinh hoạt, có 31% đoàn viên  nữ, có 50% đoàn viên có trình độ đại học, KSVKL đang sinh hoạt Đoàn chiếm 70% KSVKL toàn Trung tâm; hầu hết đoàn viên thanh niên đã qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và được bố trí công việc phù hợp chuyên ngành đào tạo, tham gia hầu khắp các lĩnh vực hoạt động, phù hợp với sự phát triển của ngành. Về mặt xây dựng và củng cố tổ chức, Đoàn thanh niên đã phát động phong trào “Chi đoàn chủ động công tác” với tiêu chí “Chi đoàn 4 có” là những việc làm cụ thể triển khai Nghị quyết 07 của Trung ương Đoàn về củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; hàng năm đã tổ chức cho hàng trăm lượt cán bộ được tham gia tập huấn kỹ năng nghiệp vụ.    

Thực hiện hai phong trào lớn “Thanh niên lập nghiệp”“Tuổi trẻ giữ nước” do Trung ương Đoàn phát động, Đoàn đã cụ thể hoá thành phong trào “Tuổi  trẻ Quản lý bay xung kích, sáng tạo làm chủ công nghệ hiện đại; chỉ huy điều hành bay an toàn, điều hoà, hiệu quả”. Được sống, rèn luyện và học tập dưới mái trường Xã hội Chủ nghĩa, được đào tạo cơ bản, có sức khỏe tốt, năng động và sáng tạo, ham học hỏi, tuổi trẻ TTQLBDDVN đã có nhiều cơ hội để cống hiến, trưởng thành. Công tác đào tạo, huấn luyện lực lượng trẻ được các cấp Lãnh đạo quan tâm. Đã có nhiều hình thức, diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu chuyên môn thực sự thu hút thanh niên, gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nổi bật là: diễn đàn “Tầm nhìn thế kỷ - Thanh niên với Khoa học - Công nghệ trong thế kỷ 21”, hội thảo chuyên đề “Vì những chuyến bay an toàn”; phong trào “Thi đua lao động theo phong cách đơn vị anh hùng”, toạ đàm thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Quản lý bay với chương trình CNS/ATM mới”, “Tổ chức vùng trời và phương thức bay mới”. 

Qua thực tiễn hoạt động, nhiều tấm gương lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tham gia có hiệu quả trong việc nghiên cứu các đề tài, dự án lớn, nhanh chóng nắm bắt, làm chủ công nghệ quản lý bay hiện đại đã xuất hiện. Tiêu biểu là “Dự án tin học hoá ngành Hàng không”; Công trình “Thiết kế sản xuất, thi công lắp đặt hệ thống đồng hồ thời gian chuẩn”; “Phần mềm hệ thống chuyển điện văn tự động (AMSS)”; “Phần mềm quản lý số liệu điều hành bay”; chương trình phần mềm quản lý tài chính, quản lý vật tư, quản lý đảng viên... Các tấm gương điển hình trong lao động và học tập được biểu dương, khen thưởng và có ảnh hưởng thúc đẩy phong trào như Trần Đức, Lê Hồ Ánh, Trần Quý Lâm (Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật), Nguyễn Đình Sơn (Trung tâm Hiệp đồng - Chỉ huy - Điều hành bay), Hồ Sỹ Tùng, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Hùng Sơn (Trung tâm Quản lý bay miền Bắc), Nguyễn Lương Giám, Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Tự Lực (Trung tâm Quản lý bay miền Trung), Phan Tấn Quang, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Trung tâm Quản lý bay miền Nam) và nhiều cá nhân tiêu biểu khác. 

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, công tác xã hội, từ thiện triển khai sâu rộng và được động đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia. Các cơ sở Đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, quyên góp xây dựng Nhà tưởng niệm Bác Hồ, tượng đài Lý Tự Trọng, tượng đài liệt sỹ ngã ba Đồng Lộc, nhà tình nghĩa, phòng học cho trẻ em vùng sâu vùng xa, ủng hộ quỹ vì trẻ thơ, tặng quà trẻ em gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em Cuba, ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Quan tâm động viên tài năng trẻ, góp phần xã hội hóa công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng, hàng nghìn lượt em đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, có thành tích cao trong học tập và công tác Đội được động viên khen thưởng kịp thời, 01 em được chọn là Đại biểu Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ V vào tháng 7 năm 2000; tổ chức các hình thức sinh hoạt, vui chơi cho con em cán bộ trong Trung tâm nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, tổng kinh phí hàng năm hàng trăm triệu đồng. 

Đoàn Thanh niên đã kết hợp với Công đoàn tổ chức diễn đàn “Cần kiệm là nếp sống đẹp trong Thanh niên”, các hoạt động tuyên truyền bài trừ tệ nạn xã hội. Phong trào văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thân thể trong thanh niên phát triển sâu rộng, hội diễn văn nghệ quần chúng được tổ chức hàng năm; thanh niên thực sự đóng vai trò nòng cốt trong các hoạt động, nhiều đoàn viên thanh niên đạt thành tích cao trong các cuộc thi, hội diễn. Nhiều loại hình giao lưu được tổ chức giúp đoàn viên, thanh niên phối hợp công tác và nâng cao nhận thức, năng lực ứng xử, văn hóa, thể thao như hội thi “Nữ công nhân thanh lịch”, chương trình “Từ ánh mắt đến trái tim”, “Những nốt nhạc xanh”… càng làm phong phú thêm đời sống tinh thần trong đơn vị. 

Hoạt động của Đoàn Thanh niên được đánh giá cao, đúng như phát biểu của đồng chí Trần Xuân Mùi, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc: “Các bước trưởng thành của TTQLBDDVN là các bước trưởng thành vô cùng to lớn của thế hệ trẻ ngành Quản lý bay dân dụng Việt Nam”. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí (Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Sơn, Phạm Đức Căn), do đồng chí Nguyễn Đình Tuấn làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Đình Sơn làm Phó Bí thư, Uỷ ban kiểm tra gồm 03 đồng chí do đồng chí Nguyễn Đình Sơn làm Chủ nhiệm. 

Đồng chí Trần Xuân Mùi, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc
chụp ảnh lưu niệm với BCH Đoàn TTQLBDDVN nhiệm kỳ 1998 - 2002

Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2002 - 2007 khai mạc ngày 27/9/2002 tại Hà Nội, Đại hội vinh dự chào đón đồng chí Trần Xuân Mùi, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc đến dự và chỉ đạo Đại hội. Với tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Trí tuệ và Xung kích cách mạng”, Đoàn Thanh niên xác định mục tiêu: “Chăm lo bồi dưỡng đoàn viên thanh niên lý tưởng, đạo đức cách mạng; đoàn kết, thi đua học tập, lao động sáng tạo; giữ nghiêm kỷ luật; xung kích, tình nguyện, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ Quản lý bay hiện đại, quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng” và phương hướng chung là: “Đẩy mạnh và nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng để hình thành niềm tin, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú. Chủ trương công tác giáo dục là phát huy vai trò tự giác, tự hoàn thiện của cá nhân; đảm bảo vai trò định hướng chính trị của tổ chức Đoàn và thực hiện tốt chức năng giáo dục của Đoàn. Xây dựng Đoàn thực sự là tổ chức cộng sản của những người cộng sản trẻ tuổi, là bộ phận cấu thành của xây dựng Đảng. Đoàn tích cực, chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng. Các phong trào thanh niên phải đảm bảo vừa bồi dưỡng, giáo dục thanh niên, vừa tổ chức cho thanh niên xung kích đi vào những việc mới, việc khó, những lĩnh vực mũi nhọn, then chốt của đơn vị”. 

Đồng chí Trần Xuân Mùi, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc
 tặng bức trướng cho Đại hội Đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2002 - 2007

Công tác Đoàn trong nhiệm kỳ đã mang lại kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đã đề ra. Các cấp bộ Đoàn đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, tình hình thực tế của đơn vị để chủ động xây dựng chương trình hoạt động phù hợp, sát thực. Các phong trào, các cuộc vận động đã từng bước đi vào cuộc sống của thanh niên và được thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia. Các hoạt động Đoàn tiếp tục được giữ vững, ngày càng khởi sắc, có ảnh hưởng rõ nét trong các đối tượng thanh niên, thu hút, tập hợp thanh niên xung kích, tình nguyện, giữ vững kỷ luật và nâng cao năng lực chuyên môn đảm bảo điều hành bay an toàn tuyệt đối, góp phần tích cực vào thành tích chung của đơn vị. Đoàn Thanh niên thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ, là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của tuổi trẻ. Kết quả hoạt động nhiều mặt của Đoàn trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của TTQLBDDVN - Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Đoàn Thanh niên liên tục được công nhận là tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, được Trung ương Đoàn và Đoàn ngành Hàng không tặng Bằng khen và Cờ đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua. Nét nổi bật trong nhiệm kỳ là đã xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình “Đơn vị Thanh niên tự quản” tại Trạm Kỹ thuật Thông tin Cà Mau và Trạm Kỹ thuật Radar Nội Bài. Các mô hình “Tổ đội, ca kíp thanh niên”, “Vọng gác thanh niên”, “Trạm kỹ thuật thanh niên quản lý” đã phát huy hiệu quả và được nhận rộng. Đơn vị Thanh niên tự quản đã phát huy tinh thần làm chủ tập thể của thanh niên trong việc bảo quản, sử dụng, khai thác tốt công suất của máy móc, thiết bị theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và tiết kiệm, nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động; giáo dục, rèn luyện phong cách lao động công nghiệp, nâng cao trình độ kỹ thuật và tay nghề, đồng thời giúp các tổ chức Đoàn hướng thanh niên vào hoạt động chuyên môn và tham gia quản lý kỹ thuật ở cơ sở.

Tổ chức Đoàn có sự phát triển về tổ chức và số lượng đoàn viên, tính đến năm 2007 toàn Đoàn có 577 đoàn viên, tổ chức thành 04 Đoàn Cơ sở và 03 Chi đoàn trực thuộc Đoàn TTQLBDDVN (trong đó có 01 Chi đoàn ngoài nước), 36 Chi đoàn trực thuộc Đoàn Cơ sở. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ III (2002 - 2007) gồm 11 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí: Hoàng Mạnh Tấn, Nguyễn Đình Sơn, Nguyễn Đình Điện do đồng chí Hoàng Mạnh Tấn làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Đình Sơn làm Phó Bí thư. Uỷ ban kiểm tra gồm 03 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Đình Sơn làm Chủ nhiệm. Ngày 31/12/2004, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên ngành Hàng không DDVN ra quyết định số 139/QĐ-ĐNHK công nhận bổ sung đồng chí Ngô Thị Lan Hương vào Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam thay cho đồng chí Nguyễn Đình Sơn. 

Ban Chấp hành Đoàn TTQLBDDVN nhiệm kỳ III (2002 - 2007)

Với tinh thần “Đoàn kết, Trí tuệ và Đổi mới”, Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2007 - 2012 được tổ chức từ ngày 19 - 20/6/2007 tại Hà Nội, với sự tham dự của 72 đại biểu cán bộ đoàn viên ưu tú đại diện cho 882 đoàn viên của 06 Đoàn Cơ sở và 45 Chi đoàn. Đại hội vinh dự chào đón đồng chí Nguyễn Xuân Hiển, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội diễn ra trong thời điểm cả nước đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, là thời điểm tuổi trẻ cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, là năm đơn vị đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam lần thứ V (2005 - 2008). 

Đại hội đã tiến hành đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III “Công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ III (2002 - 2007) đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, các cấp bộ Đoàn đã bám sát vào các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tình hình thực tế của đơn vị để chủ động xây dựng chương trình hoạt động phù hợp, sát thực. Các phong trào, các cuộc vận động đã từng bước đi vào cuộc sống của thanh niên và được thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia. Các hoạt động Đoàn tiếp tục được giữ vững, ngày càng khởi sắc, có ảnh hưởng rõ nét trong các đối tượng thanh niên, thu hút, tập hợp thanh niên xung kích, tình nguyện, giữ vững kỷ luật và nâng cao năng lực chuyên môn đảm bảo điều hành bay an toàn tuyệt đối, góp phần tích cực vào thành tích chung của đơn vị. Đoàn Thanh niên thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ, là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của tuổi trẻ. Kết quả hoạt động nhiều mặt của Đoàn trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam - Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. 

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên liên tục được công nhận là tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, được Trung ương Đoàn và Đoàn ngành Hàng không tặng Bằng khen và Cờ đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua”. Nét nổi bật trong công tác Đoàn nhiệm kỳ III là đã xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình “Đơn vị Thanh niên tự quản” tại Trạm Kỹ thuật Thông tin Cà Mau và Trạm Kỹ thuật Radar Nội Bài. Đơn vị Thanh niên tự quản đã phát huy tinh thần làm chủ tập thể của thanh niên trong việc bảo quản, sử dụng, khai thác tốt công suất của máy móc, thiết bị theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và tiết kiệm, nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động; giáo dục, rèn luyện phong cách lao động công nghiệp, nâng cao trình độ kỹ thuật và tay nghề, đồng thời giúp các tổ chức Đoàn hướng thanh niên vào hoạt động chuyên môn và tham gia quản lý kỹ thuật ở cơ sở. Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2007 - 2012) là “Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh toàn diện. Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, năng lực hội nhập cho đoàn viên thanh niên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu của đơn vị trong tình hình mới; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và Chính quyền”. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí: Hoàng Mạnh Tấn, Tô Tử Hà, Nguyễn Đình Điện, Vũ Thị Huệ Chi, Lê Tiến Thịnh, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Công Long, Lê Bùi Tuấn, Lương Công Hoan, Tạ Thị Trang Huyền, Phạm Ngọc Trìu; Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí: Hoàng Mạnh Tấn, Tô Tử Hà, Nguyễn Đình Điện do đồng chí Hoàng Mạnh Tấn làm Bí thư, đồng chí Tô Tử Hà làm Phó Bí thư; Uỷ ban kiểm tra gồm 03 đồng chí: Nguyễn Đình Điện, Lê Anh Tuấn, Phạm Thị Lan Hương do đồng chí Nguyễn Đình Điện làm Chủ nhiệm, đồng chí Lê Anh Tuấn làm Phó Chủ nhiệm. 


Ban Chấp hành Đoàn TTQLBDDVN nhiệm kỳ IV (2007 - 2012)

Tháng 8/2008, Ban Thường vụ Đoàn ngành Hàng không dân dụng Việt Nam ra quyết định đổi tên Đoàn Thanh niên Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam thành Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam. Ngày 10/8/2010, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên ngành Hàng không dân dụng Việt Nam ra quyết định số 87/QĐ - ĐNHK đổi tên Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam thành Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam. 

Tháng 12/2007, đồng chí Nguyễn Đình Điện được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư sau khi đồng chí Tô Tử Hà được bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên ngành Hàng không dân dụng Việt Nam. Ngày 28/7/2011, Ban Thường vụ Đoàn ngành Hàng không ra quyết định số 82/QĐ-ĐNHK công nhận đồng chí Lê Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành giữ chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ và đồng chí Vũ Quốc Việt, Uỷ viên Ban Chấp hành giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam. Ngày 06/10/2011, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên ngành Hàng không DDVN ra quyết định số 139/QĐ-ĐNHK chỉ định đồng chí Lê Hùng giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam thay đồng chí Hoàng Mạnh Tấn.

Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 - 2017 được tổ chức từ ngày 07 - 08/8/2012 tại Hà Nội, với sự tham dự của 90 đại biểu cán bộ đoàn viên ưu tú đại diện 1.471 đoàn viên của 08 Đoàn Cơ sở và 54 Chi đoàn. Đại hội vinh dự chào đón đồng chí Hoàng Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên đến dự và chỉ đạo Đại hội. 

Với tinh thần “Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ V có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn nhiệm kỳ 2007 - 2012, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện công tác Đoàn trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, đồng thời bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2017 và đại biểu đi dự Đại hội Đoàn ngành Hàng không dân dụng Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, công tác Đoàn trong Tổng Công ty đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Công tác tuyên truyền, giáo dục được các cấp bộ Đoàn tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ với nhiều cách làm hiệu quả, đổi mới về nội dung, phương thức, góp phần bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, củng cố niềm tin cho tuổi trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng, sự ổn định và phát triển của đơn vị. Phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” do Trung ương Đoàn phát động được cụ thể hoá thành phong trào “Tuổi trẻ Quản lý bay đoàn kết, sáng tạo, kỷ luật, xung kích, tình nguyện, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ hiện đại” với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, tạo môi trường bồi dưỡng, phát huy tính xung kích, sáng tạo của thanh niên, thể hiện rõ nét vai trò của Đoàn và tuổi trẻ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, với gần 40 công trình, phần việc thanh niên được triển khai thực hiện ở các cấp bộ Đoàn, gần 1.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên được tuyên truyền phổ biến về mô hình tổ chức của Tổng Công ty. 

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn có sự chuyển biến, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng, kiện toàn, nâng cấp các cơ sở Đoàn cho phù hợp với mô hình tổ chức mới của đơn vị, tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho gần 400 lượt cán bộ, đoàn viên ưu tú nguồn cán bộ Đoàn từ cấp Chi đoàn trở lên và giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kết nạp 233 đoàn viên ưu tú chiếm 72% tổng số đảng viên được kết nạp mới toàn Tổng Công ty. Hiện toàn Đoàn có 8 Đoàn Cơ sở và 54 Chi đoàn. Tổ chức xây dựng 06 nhà nhân ái tặng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại nơi đơn vị đứng chân (Quảng Trị, Quảng Nam, Sơn La, Đồng Nai, Lâm Đồng) và thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện với số tiền hơn 700 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Cờ  “Đơn vị dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn ngành Hàng không”, Cờ “Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn 5 năm liên tục (2005 - 2009)” và nhiều Bằng khen. 


Đ/c Hoàng Thành, Bí thư Đảng uỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Mục tiêu, nhiệm vụ của công tác Đoàn nhiệm kỳ V (2012 - 2017) được Đại hội xác định là: “Chủ động, sáng tạo, tích cực tạo bước chuyển mới về chất lượng tổ chức trong đó tập trung vào chất lượng cơ sở, chất lượng đoàn viên. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, tạo sức hút với thanh niên; gần gũi, quan tâm đến tâm tư nguyện vọng chính đáng của thanh niên; tạo môi trường cho ĐVTN được giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, phát huy tính xung kích của tuổi trẻ trong các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của đơn vị. Khẳng định vị trí là đội hậu bị tin cậy của Đảng, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng và đơn vị ngày càng vững mạnh”. Các chỉ tiêu phấn đấu: 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; 100% Đoàn Cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị; 100% tổ chức Đoàn các cấp có công trình, phần viên thanh niên; 100% cán bộ Đoàn các cấp được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn; Giới thiệu kết nạp ít nhất 250 đoàn viên ưu tú vào Đảng; 100% cơ sở Đoàn đạt vững mạnh toàn diện, không có Chi đoàn yếu kém; Xây dựng ít nhất 05 Nhà nhân ái tặng gia đình chính sách tại nơi đơn vị đứng chân.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, do đồng chí Lê Hùng làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Đình Điện, Lương Công Hoan làm Phó Bí thư; Uỷ ban kiểm tra gồm 05 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Đình Điện làm Chủ nhiệm, đồng chí Nguyễn Lê Nam làm Phó Chủ nhiệm. 

BCH Đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ V (2012 - 2017)

Cuối năm 2012, với việc sáp nhập Đoàn ngành Hàng không dân dụng Việt Nam vào Đoàn Bộ Giao thông vận tải theo chủ trương của Trung ương Đoàn, Đoàn TCTQLBVN chuyển về trực thuộc Đoàn Bộ Giao thông vận tải. 
Tháng 9/2014, đồng chí Hoa Ngọc Anh được bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn TCT thay đồng chí Lê Hùng; đồng chí Lương Công Hoan rút khỏi Ban Chấp hành Đoàn TCT và thôi chức vụ Phó Bí thư Đoàn TCT. Ban Thường vụ Đoàn TCT cũng được kiện toàn, bổ sung cho phù hợp với sự phát triển của tổ chức trong giai đoạn mới.

23 năm qua, cùng với sự phát triển của đơn vị, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam, nay là Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ hơn 50 đoàn viên khi mới thành lập đến nay đã có gần 1.500 đoàn viên, với 08 Đoàn Cơ sở trực thuộc và 60 Chi đoàn hoạt động trải dài trên khắp cả nước, là một trong những tổ chức Đoàn lớn mạnh về số lượng và chất lượng của Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Giao thông vận tải. Trong những năm qua, các thế hệ thanh niên đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước; luôn xung kích, sáng tạo, tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Nối tiếp truyền thống của Đơn vị Anh hùng Lao động, tuổi trẻ Quản lý bay hôm nay vững bước dưới ngọn cờ của Đảng, đem hoài bão, sức trẻ, nhiệt tình ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam. Những thành tích mà Tổng Công ty đạt được có một phần đóng góp rất lớn của lực lượng đoàn viên, thanh niên. 

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN THANH NIÊN TCTQLBVN